ebus
  • United Kingdom
  • Germany
  • Czech
  • Hungary
  • Italian

Cel

Projekt TROLLEY promuje komunikację trolejbusową jako gotowe do wykorzystania przez wszystkie miasta rozwiązanie w zakresie miejskiego transportu elektrycznego (nie tylko w miastach, gdzie funkcjonują już trolejbusy), jako że trolejbusy są wydajne, zrównoważone, bezpieczne i – uwzględniając koszty zewnętrzne – dużo bardziej konkurencyjne niż tramwaje czy autobusy napędzane silnikami spalinowymi.

Projekt odnosi się bezpośrednio do problemu przeciążenia ruchu ulicznego oraz zmian klimatycznych, które wiążą się z rosnącymi kosztami, a także z zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem, które ostatecznie będą miały wpływ na wzrost kosztów leczenia. TROLLEY odwołuje się również do wzrastającej zależności od ropy oraz  rosnących kosztów ropy; tym samym celem projektu jest wzrost jakości życia naszych obywateli. Projekt ponadto przyczynia się do poprawy dostępności miast środkowoeuropejskich, koncentrując się na transporcie miejskim. 

Poprzez zintegrowane podejście projekt dąży do promocji trolejbusów jako najczystszego i najbardziej ekonomicznego środka transportu dla zrównoważonych miast i regionów w Europie Środkowej. Przy pomocy tego celu ogólnego TROLLEY dąży do poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz atrakcyjności transportu publicznego, przyczyniając się zarazem do zminimalizowania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne w Europie Środkowej.