ebus
  • United Kingdom
  • Germany
  • Czech
  • Hungary
  • Italian

Priorytet 2

Priorytet 2: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy

Środkowej Dostępność jest koniecznym warunkiem do stworzenia miejsc pracy oraz do rozwoju, a także jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i redukcji dysproporcji na obszarach objętych programem. Ułatwia też transfer osób, towarów i informacji, a ponadto zwiększa i poprawia rozwój perspektyw dla regionu.

Celem projektów realizowanych w ramach tego priorytetu jest poprawa dostępności jako warunku koniecznego dla rozwoju gospodarczego i jako kluczowego czynnika zmniejszającego dysproporcje na obszarach objętych programem.

 

>> Program dla Europy Srodkowej

>> Cztery Prioritety Programu

>> Prioritet 2

>> Obszar Interwencji