ebus
  • United Kingdom
  • Germany
  • Czech
  • Hungary
  • Italian

Dziewięciu partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Węgier oraz Włoch, reprezentujący środowiska działające w dziedzinie transportu publicznego w Europie Środkowej, wyrazili wolę współpracy w celu promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie czystego transportu miejskiego w ramach projektu TROLLEY.

Zarządy komunikacji, operatorzy transportu publicznego, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie tworzące to zrównoważone partnerstwo są przekonani, że mobilność elektryczna jest obecnie najczystszym i najbardziej wydajnym rozwiązaniem transportowym. Uważają także, że trolejbusy (elektryczne) są najlepszą i najłatwiej dostępną, gotową do wykorzystania odpowiedzią na wyzwania transportu miejskiego w Europie Środkowej.

Opierając się na bogatym doświadczeniu wszystkich partnerów, projekt Trolley poszukuje możliwości uwolnienia ogromnego potencjału trolejbusów w celu transformacji systemów transportowych z tych bazujących na „paliwach płynnych” na „mobilność elektryczną”.

Projekt jest realizowany do końca stycznia 2013 r. z Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).