ebus
  • United Kingdom
  • Germany
  • Czech
  • Hungary
  • Italian

TROLLEY w skrócie

Wizualizacja: The Electric Tbus Group

TROLLEY przyczynia się do poprawy dostępności do i na terenie miast Europy Środkowej, koncentrując się na komunikacji miejskiej. Poprzez zintegrowane podejście projekt ma na celu promocję trolejbusów jako najczystszego i najbardziej ekonomicznego środka transportu na obszarze zrównoważonych miast i regionów Europy Środkowej.

Program: Program INTERREG IVB CENTRAL EUROPE

Priorytet: Priorytet 2, Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej

Zaproszenie do składania wniosków: 2. zaproszenie

Liczba partnerów: 9

Partner wiodący: Salzburg AG, Austria

Dofinansowanie z EFRR: ~ 3,3 miliony euro

Koszty kwalifikowalne ogółem: ~ 4,2 miliony euro

Data rozpoczęcia: 01.02.2010

Data zakończenia: 31.01.2013

Inne: największy projekt w kategoriach budżetu w ramach drugiego zaproszenia