ebus
 • United Kingdom
 • Germany
 • Czech
 • Hungary
 • Italian

Opracowania

Następujące opracowania (składające się z kilku mniejszych) będą powstawać stopniowo i będą udostępnione innym zainteresowanym decydentom, oferując najnowszą dostępną i najnowocześniejszą wiedzę dotyczącą eksploatacji systemów transportu trolejbusowego (pierwsze opracowania są dostępne do pobrania w dziale „Biblioteka").

 

 

 • Przewodnik dot. połączenia systemów komunikacji trolejbusowej i tramwajowej
 • Ponadnarodowy przewodnik w zakresie wymiany autobusów napędzanych silnikami spalinowymi
 • Podręcznik w zakresie zaawansowanego magazynowania energii, część I i II
 • Informator o konwersji autobusów napędzanych silnikami spalinowymi na trolejbusy
 • Kompendium intermodalności trolejbusowej
 • Raport o rozbudowie sieci trolejbusowej na obszarze aglomeracji
 • Studium wykonalności dotyczące rozbudowy sieci na obszarach miejskich o małej gęstości zaludnienia
 • Ogólnoeuropejska kampania promocji wizerunku trolejbusów
 • Promocyjny film o trolejbusach
 • Środkowoeuropejskie Centrum Wiedzy Trolejbusowej
 • Trzy moduły e-learningowe
 • Deklaracja trolejbusowa (już dostępna)

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących opracowań, prosimy o kontakt.