ebus
  • United Kingdom
  • Germany
  • Czech
  • Hungary
  • Italian

Działania

W związku z transportem publicznym kilku partnerów projektu TROLLEY stoi w obliczu sytuacji, kiedy ich systemy komunikacji publicznej oparte na taborze trolejbusowym są mocno eksploatowane lub nie spełniają już wymogów technicznych, środowiskowych czy też związanych z potrzebami pasażerów.

Zmiana wizerunku

Doświadczając często negatywnej percepcji i stosunku względem trolejbusów, w szczególności na poziomie politycznym, pragnieniem wszystkich partnerów projektu TROLLEY jest, aby poprzez jego realizację, przekształcić i wypromować wizerunek transportu trolejbusowego jako nowego, zrównoważonego środka komunikacji publicznej, oferującego ponadto gotową do wykorzystania technologię związaną z mobilnością elektryczną.

Sprostanie wyzwaniom eksploatacyjnym

Świadomi konieczności zmiany wizerunku, wszyscy partnerzy opracują i wdrożą innowacyjne koncepcje w celu sprostania istniejącym wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem sieci trolejbusów, takim jak mała prędkość na zakrętach czy stosunkowo wysoka cena pojazdów.

Więcej informacji dotyczących działań na poziomie lokalnym znajduje się w dziale „Partnerzy”.