ebus
  • United Kingdom
  • Germany
  • Czech
  • Hungary
  • Italian

Program dla Europy Środkowej

Program dla Europy Środkowej to program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej w celu poprawy innowacyjności, dostępności oraz środowiska naturalnego, a tym samym wzrost konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów znajdujących się na obszarze tych krajów.

W latach 2007-2013 z Programu dla Europy Środkowej przekazano 231 milionów euro na finansowanie projektów w ramach współpracy ponadnarodowej realizowanej przez organizacje publiczne i prywatne z Austrii, Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii oraz częściowo z Niemiec i Włoch (obszary współpracy objęte Programem dla Europy Środkowej).

Program ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i obecnie wspiera realizację 66 projektów. Projekt TROLLEY jest jednym z nich i jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej (2. zaproszenie do składania wniosków).

Program dla Europy Środkowej uwzględnia częściowo obszar współpracy objęty wcześniejszym programem CADSES (INTERREG IIIB), który został podzielony na Program dla Europy Środkowej (CENTRAL EUROPE) i Program dla Europy Południowo-Wschodniej (SOUTH EAST EUROPE).

 

>> Program dla Europy Srodkowej

>> Cztery Prioritety Programu

>> Prioritet 2

>> Obszar Interwencji